Denne veiviseren er under utvikling

Aktuelt nå

Dette nettstedet er fortsatt under oppbygging og utvikling. Målgruppen er dere som arbeider profesjonelt med forebygging av kriminalitet.

Vi vil svært gjerne ha tilbakemeldinger og tips fra dere, både om form og innhold. Dere er veldig velkomne til å sende oss planer, strategier, prosjektbeskrivelser, evalueringer osv. som dere mener kan være av interesse for andre.

Send mail til: post@kriminalitetsforebygging.no

Les hele artikkelen Se alle artikler
Nylig oppdatert

En veiviser

Denne nettsiden er en veiviser til kriminalitetsforebyggende arbeid. Målgruppen er alle som arbeider med dette i offentlig sektor. Veiviseren blir løpende oppdatert. Vi ber brukerne av siden om tips til stoff som bør legges ut her.

Siden er utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet,  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet, Husbanken og Medietilsynet.